MITRAKA

Strokovna pomoč

Nudimo strokovno pomoč pri:

  • pripravi dokumentacije za razpise za dodelitev nepovratnih sredstev za investicije v kurilne naprave na lesno biomaso
  • pripravi strokovne dokumentacije za kandidiranje projektov za nepovratna sredstva
  • pripravi strokovne  dokumentacije za vloge za kreditiranje okoljskih naložb

eta-09