MITRAKA

Izdelujemo

Izdelujemo:

 1. Projektno dokumentacijo IDZ, IDP, PGD, PZI, PID:
  • ogrevanje
  • vodovod
  • prezračevanje in klimatizacija
  • elektro instalacije
  • kotlovnice na lesno biomaso
  • sistemi daljinskega ogrevanja
 2. Študije izvedljivost
 3. Investicijske programe

eta-09