MITRAKA

Fröling individualni energijski kontejnerski sistemi Energy Box

energiebox

Sistemi energijskih kontejnerjev Energy Box Fröling so idealna rešitev prilagojena vašim zahtevam. Energ Box omogoča individualno načrtovanje in s tem skoraj neomejene možnosti namestitve prilagojene vašim zahtevam.

Energy Box je primeren za namestitev kotlov Fröling TX, Turbomat in Lambdamat.

energiebox individual

Z inženirskim načrtovanjem vam zagotavljamo paketno rešitev celotnega sistema kotlovnice, sistema razdelbe tople vode, zalogovnikov tople vode, skladišča za gorivo in po potrebi sistema polnjenja zalogovnika z lesnim gorivom, ki je kompatibilen z opremo Fröling.

Osnova Energy Box-a je armirano betonska konstrukcija, v katero je vgrajena kompletna oprema Froeling.

Primeri možne izvedbe sistema energijskega kontejnerja Fröling - Energy Box:

Moč sistema do 250 kW

Rešitev sistema Individualnega kontejnerja Energy Box s kotlom TX 150 / 250 z dvojno krožno odvzemno napravo z vzmetnimi rokami. V kolikor bi želeli povečati moč sistema Energy Box, lahko to storite kadar koli s prigraditvijo drugega kotla TX 150 / 250 in transportnega polža za drugi kotel. V tem primeru vmesni transportni polž odpade. Polnjenje zalogovnika se opcijsko izvede s transportnim sistemom Fröling tip BFSV za vertikalnitransport lesnega goriva.

energiebox_individual250kw

Moč sistema do 500 kW

Na osnovi individualnega snovanja je možno izvesti namestitev dveh kotlov TX 250 v tem primeru z razširitvijo prostora za zalogo goriva in prostora kotlovnice za namestitev akumulatorjev tople vode.

energiebox_individual500kw

Moč sistema do 1000 kW

Na osnovi individualnega snovanja je možno izvesti namestitev kotla Turbomat 320 kW v kombinaciji s kotlom Turbomat 500 s sistemom krožnih vzmetnih krožnih sojemal tip FBR ali zglobnih vzmetnih rok tip GKA za odvzem goriva iz zalogovnika. Kot gorivo se lahko uporabijo lesni sekanci, žagovina, oblanje ali peleti.

energiebox_individual1000kw

Več informacij ...