MITRAKA

Kogeneracija na lesni plin URBAS

Električna in toplotna energija iz lesa

urbas animacija

Na osnovi pirolitičnega procesa v reaktorju uplinjevalne naprave iz lesne biomase pridobivamo gorljiv lesni plin. Zaradi prisotnosti nečistoč v obliki prahu in katrana vodimo pridobljen lesni plin v visokotemperaturno filtrsko napravo, kjer se plin ustrezno očisti. Očiščen in ustrezno pripravljen lesni plin uporabimo za pogon kogeneracijske naprave za soproizvodnjo električne in toplotne energije – SPTE (plinski motor + generator).

Inovativna prednost sistema so proizvodnje električne in toplotne energije iz lesnega plina pred drugimi sistemi soproizvodnje , ki bazirajo na osnovi izgorevanja lesne biomase je v tem, da sistem SPTE firme URBAS ne potrebuje posrednega medija, kot na primer pare pri parnih turbinah ali termo olja pri organskih Rankinovih sistemih. Zaradi direktne uporabe lesnega plina za pogon motorja z notranjim izgorevanjem je izkoristek celotne naprave višji.

 

pict0011 pict0011 pict0011 pict0011 pict0011

  • V sklopu naše ponudbe nudimo kompletne rešitve, od izdelave študije izvedljivosti, kot osnove za vašo odločitev glede izvedbe investicije sistema soproizvodnje električne in toplotne energije, do postavitve naprave in šolanja uporabnika.
  • Kompletna naprava je izdelana v tovarni firme URBAS in je pred dobavo funkcionalno preizkušena.
  • Zaradi kompaktne gradnje in možnosti postavitve kompletne naprave v kontejnerske enote je za postavitev potrebna izredno majhna površina. Kompaktna izvedba zagotavlja izredno kratek čas montaže, kar se odraža v nizkih stroških montaže.
  • V času montaže in zagona naprave vršimo šolanje uporabnika. S kvalitetnimi vzdrževalnimi servisi zagotavljamo učinkovito in zanesljivo delovanje naprave in zadovoljstvo uporabnika.
  • Naprave podjetja URBAS za soproizvodnjo električne in toplotne energije iz lesne biomase so izvedene enostavno in tehnično dovršeno, z namenom zagotavljanja nizkih investicijskih in vzdrževalnih stroškov, ob zagotovljenem visokem izkoristku naprave.

0,9 kg LESA = 1 kWh el + 2 kWh tpl

Več informacij ...
 
Stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo. Nastavitev lahko naknadno spremenite.
Več o politiki zasebnosti Z uporabo se strinjam Z uporabo se ne strinjam